čeština
english

Dynamic OK Dynamic OK

Zásady ochrany osobních údajů

(aktualizováno 24. května 2018)


Vaše soukromí je pro nás důležité

Jsme odhodláni zachovat vysoký standard ochrany osobních údajů v souladu s platnými zákony. Osobní údaje, které nám poskytnete, nám umožní poskytovat naše služby lépe. Ochrana a správné využívání osobních údajů, které nám svěřujete, je odpovědností, kterou bereme vážně. Využíváme řadu bezpečnostních opatření, včetně firewallů, detekce ohrožení, šifrování a různé ověřovací nástroje, které pomáhají chránit a udržovat bezpečnost, integritu a dostupnost Vašich osobních údajů.

Naším hlavním cílem při shromažďování Vašich osobních údajů je to, aby naše vzájemná komunikace Vám byla "šitá na míru". Tyto zásady ochrany osobních údajů objasňují, jaké osobní údaje o Vás potencionálně shromažďujeme, za jakých podmínek je shormažďujeme, jak je používáme, zda je někomu postupujeme, a jaké jsou Vaše možnosti výše zmíněné ovlivnit.

Pro fyzické osoby s bydlištěm v Evropské unii (EU) platí obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR) od dne 25. května 2018 a rozšiřuje práva těchto osob.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Mohou být shromažďovány následující typy osobních údajů:

 • Kontaktní údaje - jméno, adresa, telefonní čísla a e-mailové adresy
 • Data o využívání webových stránek a další komunikace - Vaše činnost na našich webových stránkách a portálech, stejně jako Vaše interakce s naší reklamou či našimi dalšími komunikačními prostředky
 • Obchodní informace - informace týkající se Vašich nákupů a služeb Vám poskytovaných
 • Údaje o letadlech - historie údržby, záruka a další informace týkající se Vašich letadel
 • Informace o letovém výcviku - historie a záznamy o Vašem typového výcviku, stejně tak jako Vašeho pilotního výcviku jako takového.
 • Finanční informace - pokud žádáte o financování nebo pojištění naším prostřednictvím a takové informace nám sdělíte

Jak shromažďujeme osobní údaje?

Osobní údaje od Vás můžeme sbírat, pokud:

 • Se zaregistrujete se na našich webových stránkách, portálech nebo jiným způsobem poskytnete svůj souhlas se zasíláním marketingových a obchodních informací
 • Koupíte si letadlo, nebo jiný produkt či službu
 • Přihlasíte se do naší mobilní aplikace "Dynamic OK Edition" nebo do portálu "My Dynamic OK"
 • Kontaktujete nás nebo některého z našich autorizovaných prodejců, školících center, nebo servisů
 • Komunikujete s naším servisním týmem
 • Reagujete na naše marketingové kampaně
 • Požádáte o pojištění naším prostřednictím a tak nám předložíte požadované informace
 • Požádáte o financování naším prostřednictím a tak nám předložíte požadované informace

Jak nakládáme s Vašimi osobními údaji?

Můžeme použít Vaše osobní údaje na/k:

 • Zlepšení naší vzájemné komunikace (perzonalizujeme ji)
 • Poskytování nejvyšší možné kvality služeeb
 • Realizaci Vaší koupě
 • Udržbě a servisu Vašich letadel
 • Zajištění Vašeho letového výcviku
 • Vzájemné komunikaci, zaslání různých informací o našich produktech a službách emailem, poštou, prostřednictvím telefonu, nebo mobilní aplikace, pokud jste s tím tak souhlasili.
 • Reagování na naše požadavky
 • Realizování Vašich požadavků na pojištění a financování
 • Zkvalitnění naší informovanosti o Vašem letadle a Vašich nákupních preferencích
 • Zkvalitnění našich komunikačních nástrojů, jako jsou například naše webové stránky, akce a další služby.
 • Zlepšování Vašich zážitků a zkušeností jakožto majitele našeho letadla.
 • Případu potřeby Vás kontaktovat
Za jistých okolností můžeme také sdílet Vaše osobní údaje s našimi autorizovanými prodejci, školícími centry, nebo servisy, kteří Vám také poskytují služby. Činíme však patřičné kroky tak, abychom zajistili, že tyto společnosti jsou smluvně zavázány uchovávat Vaše osobní údaje, které jim poskytujeme, jako důvěrné a tyto informace používali jen tak, jak to my dovolujeme. Pro fyzické osoby, které žijí v EU, je takové poskytnutí informace třetí straně podmíněno Vaším výslovným souhlasem.

Kromě toho, pokud je to v souladu s platnými zákony patřičné země, můžeme poskytnout Vaše osobní údaje, pokud takové poskytnutí:

 • je nutné pro přípravu, sjednnání nebo uzavření smlouvy s Vámi
 • je zapotřebí k reagování na předvolání, soudní příkaz nebo jiné právní nebo jinak zákonem vyžadované kroky příslušnými vládními nebo soudními orgány.
 • je nutné k vytvoření nebo zachování právního nároku nebo obhajobu.
 • je součástí restrukturalizace, prodeje majetku, sloučení nebo prodeje
 • je nezbytné k zabránění podvodům nebo jiným protiprávním činnostem, jako jsou úmyslné útoky na naše informační systémy

Podle GDPR je nakládání s výše uvedenými osobními údaji povoleno na základě následujících právních důvodů:

 • pokud jste poskytli svůj souhlas
 • pokud je to nezbytné k plnění našich smluvních závazků vůči Vám
 • pokud je třeba splnit naše právní závazky nebo obhajovat jakékoli právní nároky
 • je-li to nezbytné pro dosažení oprávněného zájmu, který převažuje nad jakýmkoli poškozením Vašich práv na ochranu osobních údajů
 • pokud je to nanejvýše nezbytné chránit Vaše zájmy, nebo zájmy jiných osob

Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme jen tak dlouho, jak je to nezbytné pro účel(y), pro které jsme informace získali nebo kde jsou očekávány budboucí nároky. Rovněž viz. níže, s oheldem na práva rezidentů EU vymazaní takových dat podle GDPR.

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme pravidelně aktualizovat, tak jak nabízíme nové produkty a služby, a jak se mění tržní prostředí, technologie či legislativa. Podle poznámkly "aktualizováno" v hlavičce těchto zásad poznáte, kdy byly naposledy aktualizovány. Jakékoli změny se stanou účinnými momentem zveřejnění.

Budeme Vás navíc informovat, pokud jsou tyto změny podstatné. A v případě, že tak bude vyžadovat zákon, požádáme Vás o Váš souhlas. Takové oznámení bude zasláno e-mailem nebo bude zvěřejněno na našich webových stránkách či portálech, s odkazem na tyto zásady ochrany osobních údajů.

Práva k Vašim osobním údajům

Pokud žijete v EU, máte právo podle GDPR:

 • získat přístup k Vašim osobním údajům
 • převést své osobní údaje
 • požádat o vymazání Vašich osobních údajů
 • vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů
 • změnit Vaše preference ohledně nakládání s Vašimi osobními údaji
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně těchto zásad, nebo ohledně Vašich práv ve vztahu k GDPR nás neváhejte kontakotvat na adresee privacy@dynamic-ok.com.

I osoby mimo EU mohou vznést námitky proti zpracování jejich osobních údajů a to v rozsahu platných místních zákonů. Kontaktujte nás, prosím, také na adrese privacy@dynamic-ok.com v této věci.

OK AVIATION Group / OK AVIATION Base / OK AVIATION Sales / OK AVIATION Servise / OK AVIATION Wings / OK AVIATION Works

OK Aviation Group

Drásov 201
261 01 Příbram
Česká republika

Letiště Příbram (LKPM)
GPS 49.716N 14.096E
Příbram RADIO: 118,755 MHz

Kontaktní formulář

Souhlasím se zásadami o ochraně osobních údajů a se zasíláním informativních e-mailů

Pro úspěšné odeslání musíte vyplnit vaše jméno, e-mail a obsah zprávy!